תעודות ואישורים

אישור העסקה ליאור משרד החינוך
אישור העסקה ליאור משרד החינוך
תעודת בוגר אוניברסיטה בלימודי הפרעות בתקשורת
תעודת בוגר אוניברסיטה בלימודי הפרעות בתקשורת
רישיון קלינאית תקשורת
רישיון קלינאית תקשורת
אישור סיום לימודים
אישור סיום לימודים
אישור העסקה - מכבי שירותי בריאות ק. אונו
אישור העסקה - מכבי שירותי בריאות ק. אונו