טיפול קבוצתי

לצד הטיפולים הפרטניים מתקיימים גם טיפולים זוגיים/ קבוצתיים, הניתנים למספר מטופלים יחד, בסדרה של מפגשים. לטיפול מסוג זה אופי מיוחד וההתנהלות בו שונה מן ההתנהלות בטיפול הפרטני מעצם המסגרת המאפשרת אינטראקציה בין מספר מטופלים.
דוגמאות לקבוצות טיפול:

  • מוכנות לכיתה א'

  • טיפול היגוי

  • שיפור מיומנויות שליפה והתארגנות מילולית

  • שיפור מיומנויות תקשורתיות וחברתיות


טיפולים קבוצתיים נפתחים במועדים מסויימים במהלך השנה ונדרש אליהם רישום מוקדם. 
באשר להודעות בדבר קיום טיפולים קבוצתיים ניתן יהיה להתעדכן באתר ו/או ברשתות החברתיות.